Olives

Vi utför transporter, stenspräckning, grävning och har uthyrning av maskiner.

Tel 070-654 95 59

Firman grundades 1973
av Anders Nordlinder i Loböle med byggnationer och grävning som huvudinriktning.
1995 anslöt sig sonen Kristoffer Nordlinder och 2010 tog han över företaget som nu har en anställd, Roger Mattsson.
Orgnr:556282-6296

 

I dagsläget utför vi:

Linjebyggnationer åt EON
och ES.
Spräcker sten, klicka för att se film.
Röjer vägrenar.
Gräver ner fiberkabel för telefoni.
Byggnationer från grund till finsnickerier.

Vi har uthyrning av:

Manskapsbodar
Kontainrar
Skyliftar

Hör av dig för offert!
Maskinring Västernorrland
Vi är medlem i MR Västernorrland